Styret

Styret i Jar Skoles Strykeorkester består i inneværende år av:

 Navn

Rolle


Mobil

Heidi Holt ZachariassenStyremedlem 924 56 646
Line Stabell Selvaag Styremedlem 990 97 616
Marte Strøm Styremedlem
Vivian Miksch FredenborgStyremedlem
Nabaz Muheddin Styremedlem
Guillaume Lescoffit
Styremedlem

Stefan Wächter Styremedlem

Ikke besattOrkesterrepresentant

Revisor
   
    

 
 

 
Dirigent: Torunn Hægstad, mobil 926 64 460
 
Valgkomité: Inger-Lise Balk og Åse Kari Haugeto 
Undersider (2): Orkestervakter Styremøter
Comments