Støttespillere
Olje- og gasselskapet RWE Dea Norge AS har spilt en aktiv rolle på norsk kontinentalsokkel i over 35 år. Selskapet produserer årlig nærmere 5 millioner fat olje, hovedsakelig fra Snorrefeltet, og er således en betydelig skatteyter. Vi er også deltager i gassprosjektet Snøhvit, deltar i den pågående utbyggingen av Gjøafeltet utenfor Sogn, og er med på to av de mest spennede funnene på norsk sokkel i senere tid; Jordbær og Luno. 

RWE Dea Norge bestreber seg på å være et konstruktivt, verdiskapende, miljø- og ressursbevisst selskap. Vi sponser kulturlivet bl.a. gjennom å dele ut stipend til flere musikkstudenter for opphold ved ulike musikkinstitusjoner i Tyskland, se vår webside www.rwedea.no

  

Idemitsu Petroleum Norge AS

 Idemitsu Petroleum Norge AS driver utforskning etter og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. I 2006 hadde selskapet en gjennomsnittlig døgnproduksjon på omkring 30,500 fat oljeekvivalenter fra feltene i Snorre/Tordis- og Fram-områdene i Nordsjøen.

Kulturinteressen i både selskapet og morselskapet i Japan er imidlertid lang, rik og levende. I 1993 ga Idemitsu 60 MNOK til ombygging av Munch-museet, og selskapet er nå sponsor for restaureringen av de to gjenfunne Munch-maleriene “Skrik” og “Madonna”.

Er du i Tokyo , så besøk gjerne Idemitsu Museum of Art (åpent for allmennheten) ikke langt fra keiserpalasset. Det svært severdige museet er bygget opp rundt og på basis av kunstsamlingen til Idemitsu’s grunnlegger, Sazo Idemitsu, og den omfatter bl.a. nasjonale japanske billedkunst- og keramikk-klenodier. I Japan har Idemitsu også etablert “Idemitsu Music Award” for unge og talentfulle musikere.  


Navigator Consult AS is an independent consultancy companny specialising in Contract Management deeply rooted on the fundamental idea og the understanding of value chains. Navigator provides professional services to the marine and oil industry. In addition to contract management services we also offer custom made computer systems enabling companies to monitor and control all their contracts, claims and warranties, guarantees, insurances, risk exposure and risk profile at any time. Our services are of course accommodating strategic levels as well as the daily operative levels.
Comments