Orkesterets HistorieHistorien er bearbeidet med utgangspunkt i historien slik den er beskrevet i Boken om Jar utgitt av Jar Vel i 1999.

Jar Skoles Strykeorkester ble stiftet 28. februar 1949.

Før oppstarten forgikk det en ”hektisk” virksomhet for at også jentene på Jar skulle få et musikalsk tilbud, på lik linje med det guttene hadde hatt, og hadde, i korpset, hvor de kunne utfolde seg musikalsk.

Krigsårene skapte et oppdemmet behov på mange områder. Det er neppe tilfeldig at det nettopp i 1945 ble tatt de første skritt for å opprette et musikktilbud også for jentene på Jar skole. Guttemusikkorpset var, som det framgår av navnet forbeholdt guttene. Men i og med at musikalitet og musikkinteresse er likelig fordelt mellom gutter og jenter, var det ikke mer enn naturlig at det ble innkalt til et møte på Ungdomshuset i Skogveien for å drøfte muligheten for å opprette et pikeorkester. Det tok noe tid før planene ble realisert, men 28. februar 1949 kunne initiativtakerne innby fremtidige orkestermedlemmer til et møte for å hilse på musikklærere og dirigent. Fra den datoen var Jar Skoles Pikeorkester en realitet.

Oppstarten

Lærer på Jar skole, Gunnar Kjeldaas, som også hadde vært sentral i arbeidet for guttemusikken, ble orkesterets første dirigent. Jar Vel, Malurtåsen Vel og Jar Husmorlag ga økonomisk støtte til oppstarten sammen med kommunen.

Våren 1949 kom det i gang regelmessige øvelser, og 17. mai 1949 hadde orkesteret sin første opptreden på skolen. Strykeinstrumenter krever en viss øvelse før den fullkomne renhet oppnås. Denne første opptreden, etter bare et par måneders øvelse, var nok til størst glede for musikantenes nærmeste pårørende. I orkesterets 10-årsberetning står å lese om konserten.

”Det var en festdag for de som sto orkesteret nær, det var en undringens dag for kretsens folk. I korridoren sto noen mødre som ikke visste om de skulle le eller gråte, men ingen var i tvil om at orkesteret spilte «Norge mitt Norge», såpass av melodien var å kjenne igjen”.

I starten var orkesteret ikke et rent strykeorkester. I tillegg til fiolin og cello var det også med fløyter, klarinett og til og med firhendig klaver. Det må ha vært vanskelig å finne arrangementer som passet for en slik besetning. Men dirigenten Gunnar Kjeldaas arrangerte kjente stykker for den besetningen orkesteret hadde.

Det varte ikke lenge før også Jar’s gutter fattet interesse for strykeinstrumenter og allerede i 1951 kom de første guttene med, og ettehvert ble det færre og færre blåsere, da korpset mot slutten av 50-tallet begynte å ønske jentene velkommen.

I 1958 var 28 jenter og 18 gutter med i orkesteret. Lærer Gunnar Kjeldaas var primus motor på alle områder i nesten ti år. Han var komponist, arrangør, noteskriver og fiolinstemmer, i tillegg til å dirigere. I orkesterets arkiv finnes en rekke av Kjeldaas sine komposisoner og arrangementer, og han hadde det meste av æren for at orkesteret kom over de vanligvis vanskelige startårene.

Fra slutten av 1950-tallet ble orkesteret et rent strykeorkester, guttene var kommet for å bli og navnet ble endret til Jar Skoles Strykeorkester.

Ernst Brun Johansen tiden

I en lang periode førte filharmonikeren Ernst Brun Johansen orkesteret videre på den musikalske vei. Han var en populær leder som ga orkestermedlemmene utfordringer gjennom et krevende repertoar, og orkesteret opplevede en meget god periode under hans ledelse.

Etter Brun Johansens bortgang, i 1977, ble dirigentpinnen overtatt av Kåre Fuglesang som holdt det gående til en av de mest sentrale skikkelsene i orkesterts historie, Torunn Hægstad tok over høsten 1980

Torunn Hægstad og framover

Som den siste sentrale lederen for orkesteret har musikkpedagog Torunn Hægstad, ledet orkesteret helt siden høsten 1980. Hun har ført tradisjonene videre, men har også skapt fornyelse i repertoaret. Torunn Hægstad opprettet også et kammerorkester som et tilbud til de eldste. Dette var virksomt i perioder, men ble nærmest avviklet da medlemstallet ble for stort og man innførte delingen med et juniorokester for de yngste og et hovedorkester for de eldste.

Aktivitetsnivået i orkesteret har vært høyt hele tiden, med mange årlige konserter, både som fellesarrangementer med andre orkestre og egne konserter.

Orkesteret holder en årvis høskonsert i Jar kirke, med godt besøk, hvor man også trekker inn tildligere medlemmer som solister.

I 1985 startet man med Tyriheim-seminarene, hvor orkesteret reiser til Tyriheimen ved Sundvollen for å finpusse sesongens repertoar. Dette viste seg å bli en lang og fin tradisjon for orkesteret, som pågår den dag i dag.

Under Torunn Hæstads ledelse har orkesterets rekrutteringsområde bliit betydelig utvidet.

I og med nedleggelsen av orkestrene på Eiksmarka, Lysaker og Grav skoler er disse skolene sammen med Snarøya skole blitt en del av orkesterets rekrutterngsområde.

I dag kommer orkesterets medlemmer fra alle hjørner av Bærum Kommune, samt fra Oslo vest, Lilleaker, Ullern og Røa.

Turneer

Turer hører med i et undomsorkester, for å fremme miljø og samhold i orkesteret.

Orkesterets turer har har alltid vært koblet sammen med konsertarrangementer og har gått til utlandet såvel som til mer hjemlige reisemål.

I de senere år har orketseret repressentert Jar i følgende norske og europeiske byer:
 ÅrReisemål
Hovedorkester
Juniororkester
1984 Salzburg, Østerrike
 X 
1987 Durham / Newcastle, England  X 
1989 Normandie, Frankrike  X 
1990 Røros XX
1991Lübeck Tyskland 
 X 
 1993 Vestlandsturné X X
1994
Færøyene X 
1996 Salzburg , Østerrike
X

1997Karlskog, Sverige  X X
1998Colchester, England
 X 
1999Stavanger X X
2000St. Marinella / Roma, Italia  X 
2000Kongsberg
  X
2001Lillehammer  
2002Benesov/Praha, Tsjekkia
X
 
2002Fredrikstad
 X
2003Trondheim
X
X
2004Gøteborg (Liseberg)
 X
2004Son Servera, Mallorca / Spania
X
 
2005København, Danmark
X
X
2006Salisbury, England
X
 
2007Daftö/Strømstad, Sverige
 X
2007Madrid, Spania
X
 
2008Daftö/Strømstad, Sverige
 X
2008Son Servera, Mallorca / Spania  
2009 Daftö/Strømstad, Sverige X
2009Castel Del Piano, Toscana, Italia
X
 

En del av turene har medført gode vennskap med orkestere, som har kommet på gjenvisitt. Nå sist, i 2003, hadde vi besøk fra Benesov med konserter i Stabekk Kulturhus og i Sandvika

Orkesteret har, som de fleste tilsvarende orkestre, hatt noe svingende medlemstall, men har klart seg relativt bra også gjennom tider med sviktende rekruttering. Dette skyldes i hovedsak kontinuiteten og kvaliteten på dirigentsiden.
Medlemsutviklingen

I startåret 1949 hadde orkesteret 13 medlemmer. Medlemstallet steg til til hele 59 musikere til 10-års jubileet i 1959.

Utover på 60 tallet var også vårt orkester rammet av en sviktende interresse for musikk i skolen. Medlemstallet var ved 20-årsjubileet i 1969 nede i 25 musikere.

Etter dette har det gått bedre, med stadig stigende medlemstall. 10 år senere, til 30 års jubieet i 1979, var medlemstallet igjen oppe på over 30, nærmere bestemt 33 musikere, og til 40 års jubileet i 1989, 66 musikere. I 1999, til 50 års jubieet hadde orkesteret ca 55, og kunne stolt feire sitt 50 års jubieum med en stor konsert i Sandvika Kino. Etter årtusenskiftet og fram til i dag har medlemstallet ligget på rundt 75, fordet på aspiranter, juniororkester og hovedorkester. Det er gjennommange år dannet et solid grunnlag for videre musikalsk arbeid for barn i Jar-området og andre deler av Bærum.

Jar Skoles Strykeorkester i Son Servera Mallorca 2004
Comments