Velkommen!Velkommen til Jar Skoles Strykeorkester!

Velkommen til  Jar Skoles Strykeorkester. Vårt mål er at barna får et godt forhold til musikk, og at de får nye venner med samme interesse. Vi har øvelser hver uke og drar på turer sammen.
Jar skoles strykeorkester ble stiftet våren 1949. Orkesteret består i dag av tre grupper – Aspiranter, Juniororkesteret og Hovedorkesteret. Orkestrene dirigeres av musikkpedagog Tove Margrethe Erikstad. Kom gjerne innom på tirsdagsøvelsene.

Øvelser
Juniororkesteret øver på tirsdager fra 17:00 til 18:00
Hovedorkesteret øver på tirsdager fra 18:00 til 20:15
Øvelser er på Jar Skole

De yngste medlemmene starter opp som aspiranter. Orkesteret gir opplæring i fiolin og cello for aspirantene inntil de har fått plass i musikkskole e.l. Etter ca. 1-2 år kan aspirantene begynne i Juniororkesteret. Hovedorkesteret er grunnstammen i Jar Skoles Strykeorkester og rekrutterer hovedsakelig sine medlemmer fra Juniororkesteret.

Vi mottar støtte fra Bærum kommune, Frifond og Obos


Innmelding

Vi tar imot elever fra alle skoler i Bærum, samt elever fra nabokommuner. Innmelding skjer enten via dirigenten eller ett av medlemmene i styret i orkesteret. 

Kontingentsatser pr. 01.01.2021 (per halvår)
Hovedorkesteret: kr. 1600
Juniororkesteret: kr. 1250
Aspiranter: kr. 1250
Instrumentleie: kr. 400


Meld deg inn i vår egen facebook-gruppe eller blir venn med oss på facebook.


Comments